Social responsibility is one of the most important values ​​that our Union Trading company adheres to in its business operations.

  • Chúng tôi giúp đỡ xã hội trong việc tuyển dụng nhân công, đào tạo nhân lực
  • Chúng tôi đảm bảo sự an toàn trong sản xuất nông sản, không ngừng tìm kiếm các phương pháp cải tiến
  • Chúng tôi đảm bảo sự an toàn trong sản xuất nông sản, không ngừng tìm kiếm các phương pháp cải tiến
  • Chúng tôi đảm bảo sự an toàn trong sản xuất nông sản, không ngừng tìm kiếm các phương pháp cải tiến
TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI

thị trường, người tiêu dùng

Chúng tôi sở hữu đội ngũ ban quản lý, điều hành và nhân công sử dụng năng lực và ý chí để tạo ra sự khác biệt hiệu quả, tích cực và lâu dài cho xã hội.

Chúng tôi đảm bảo chất lượng cao nhất của các sản phẩm. Trong hoạt động của doanh nghiệp, chúng tôi quan tâm đến môi trường thiên nhiên và sử dụng các phương pháp tiến hành tốt nhất.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI

thị trường, người tiêu dùng

Chúng tôi sở hữu đội ngũ ban quản lý, điều hành và nhân công sử dụng năng lực và ý chí để tạo ra sự khác biệt hiệu quả, tích cực và lâu dài cho xã hội.

Chúng tôi đảm bảo chất lượng cao nhất của các sản phẩm. Trong hoạt động của doanh nghiệp, chúng tôi quan tâm đến môi trường thiên nhiên và sử dụng các phương pháp tiến hành tốt nhất.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI

môi trường

Chúng tôi cân nhắc đến bảo vệ môi trường thông qua việc tiết kiệm năng lượng, nước và nguyên liệu không gây hại môi trường.

Chúng tôi luôn nỗ lực thực thi và cải tiến quy trình sản xuất để đáp ứng các vấn đề môi trường hiện đang gia tăng, đồng thời khuyến khích nhân viên tiến hành công việc một cách thân thiện với môi trường ở tất cả các phòng ban và các cấp của doanh nghiệp.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI

người lao động

Tại Union Trading, chúng tôi hiểu rằng nhân viên của mình muốn tham gia vào những công việc không chỉ có lợi mà còn có ý nghĩa. Vì thế chúng tôi nỗ lực trở thành một nhà tuyển dụng toàn diện, tập trung không chỉ vào sự nghiệp mà còn cả sức khoẻ của nhân viên, nhu cầu công việc cũng như những cơ hội để đền đáp cho cộng đồng.

Chúng tôi tạo ra môi trường lao động thân thiện và khuyến khích nhân viên tích cực đóng góp cho công ty. Chính sách nhân sự của Union Trading cung cấp cho tất cả nhân viên một môi trường làm việc, trong đó họ có thể phát triển cả về cá nhân và chuyên nghiệp, vì đây là yếu tố cơ bản trong hạnh phúc và hiệu suất tại nơi làm việc.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI

người lao động

Tại Union Trading, chúng tôi hiểu rằng nhân viên của mình muốn tham gia vào những công việc không chỉ có lợi mà còn có ý nghĩa. Vì thế chúng tôi nỗ lực trở thành một nhà tuyển dụng toàn diện, tập trung không chỉ vào sự nghiệp mà còn cả sức khoẻ của nhân viên, nhu cầu công việc cũng như những cơ hội để đền đáp cho cộng đồng.

Chúng tôi tạo ra môi trường lao động thân thiện và khuyến khích nhân viên tích cực đóng góp cho công ty. Chính sách nhân sự của Union Trading cung cấp cho tất cả nhân viên một môi trường làm việc, trong đó họ có thể phát triển cả về cá nhân và chuyên nghiệp, vì đây là yếu tố cơ bản trong hạnh phúc và hiệu suất tại nơi làm việc.

CÁC HOẠT ĐỘNG

xã hội của Union Trading

Với tinh thần tương thân tương ái, Union Trading luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, chia sẻ khó khăn như đóng góp cho các y bác sĩ ni tuyến đầu chống dịch, quyên góp cho quỹ từ thiện, tham gia các hoạt động thể thao từ thiện là những hoạt động thường niên của chúng tôi.

Công ty Nông Lâm Nghiệp 24/3 Quảng Ngãi tặng hàng tấn chuối tiếp sức y bác sĩ chống dịch Covid-19

Nhằm chung tay cùng Quảng Ngãi chống dịch Covid 19, Công ty CP Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi quyết định tặng từ 1-1,5 tấn chuối mỗi ngày để tiếp sức y bác sĩ, các lực lượng tuyến đầu.

Read More