union trading tang chuoi gia nam my cho trung tam nhan dao que huong

Union Trading tặng chuối già Nam Mỹ cho Trung tâm Nhân đạo Quê Hương

Việc trao tặng chuối già Nam Mỹ cho Trung tâm Nhân đạo Quê hương của Union Trading là một hoạt động thiện nguyện nằm trong định hướng phát triển hướng đến cộng đồng của Công ty từ những ngày đầu.


union trading tro thanh nha cung cap chuoi gia nam my cho dole
Hot

Union Trading trở thành nhà cung cấp chuối già Nam Mỹ cho Dole

Việc trở Union Trading trở thành nhà cung cấp chuối già Nam Mỹ cho Dole là một minh chứng cho thấy sự phát triển và chuyên nghiệp của công ty sau một thời gian nỗ lực không ngừng.