Giới thiệu dự án

nông trại Hớn Quản - Bình Phước

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Địa điểm: xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tình Bình Phước
  • Diện tích: 

    • 75ha trồng chuyên canh chuối già Nam Mỹ (Cavendish banana) cấy mô ứng dụng công nghệ cao

  • Đội ngũ công nhân:

    Hiện có khoảng 80 công nhân là người địa phương tham gia lao động.

    Tại nông trại chuối, Union Trading áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng công nghệ cao. Các kỹ sư sử dụng hệ thống tưới tiêu và bón phân ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nguồn nước tưới, hạn chế cỏ dại, giảm công chăm sóc. Các cây chuối được gia cố cẩn thận để cây không bị ngã. Từng buồng chuối được chăm sóc kỹ lưỡng từ các công việc bẻ hoa, chèn nải, bao buồng…

du an nong trai chuoi gia nam my hon quan binh phuoc union trading
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo ung dung cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo ung dung cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo ung dung cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo ung dung cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo ung dung cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo ung dung cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo ung dung cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo ung dung cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo ung dung cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo ung dung cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
du an nong trai chuoi gia nam my cay mo ung dung cong nghe cao union trading hon quan binh phuoc
Hình ảnh dự án

nông trại Hớn Quản - Bình Phước