nong trai chuoi cay mo cavendish cua union trading

Đài Bình Phước đưa tin về Nông trại chuối cấy mô Cavendish của Union Trading

Trong khi nhiều loại nông sản không tiêu thụ được do ảnh hưởng của Covid-19 thì ngay tại huyện Hớn Quản, sản phẩm chuối cấy mô Cavendish của Công ty Union Trading vẫn có thị trường ổn định tại các thị trường ngoài nước.


trung tam doi moi sang tao ve luong thuc food innovation center hinh anh

Việt Nam sẵn sàng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực của châu Á

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo về lương thực của châu Á...