union trading dat chung nhan globalgap cho nong trai tai binh phuoc

Union Trading đạt chứng nhận GlobalGAP cho nông trại tại Bình Phước

Sự kiện Union Trading đạt chứng nhận GlobalGAP cho nông trại tại Bình Phước là một thành quả từ sự nỗ lực phát triển không ngừng, với sự chung tay góp sức của toàn bộ nhân viên công ty đi theo định hướng của ban lãnh đạo.