Bài viết khác

Union Trading chung tay cùng Trại hè Đại sứ Hàng Việt tí hon 2022

Sau 2 năm 2020-2021, Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon không tổ chức được do dịch Covid. Năm nay, tình hình dịch đã được kiểm soát nên Hội DN HVNCLC, LBC có kế hoạch tổ chức Trại hè lần thứ 11 tại TP. Đà Lạt từ ngày 1/8 đến ngày 5/8.