doi-tac-lau-nam-cua-union-trading-dat-chung-nhan-vietgap-ve-trong-chuoi-gia-nam-my

Đối tác của Union Trading được cấp chứng nhận VietGAP về trồng chuối già Nam Mỹ

Sự kiện đối tác của Union Trading được công nhận tiêu chuẩn VietGAP đã một lần nữa chứng minh sản phẩm chuối già Nam Mỹ mà Công ty cung cấp tươi, sạch và ngon như mới hái tại vườn.