Union Trading đủ điều kiện để được cấp mã vùng trồng tại Hớn Quản-Bình Phước

Việc Union Trading đủ điều kiện để được cấp mã vùng trồng là tín hiệu rất đáng mừng vì sắp tới Hớn Quản - Bình Phước sẽ có thêm sản phẩm đủ điều kiện để xuất khẩu.