Union Trading đưa vào sử dụng kho tiêu chuẩn ủ – bảo quản chuối già Nam Mỹ

Kho ủ – bảo quản chuối già Nam Mỹ (Cavendish banana) tiêu chuẩn nói trên là Tổng kho Nông sản số 3 của Union Trading, nằm ngay Đại lộ Bình Dương vốn là cửa ngõ Sài Gòn – Bình Dương. Với diện tích 700 mét vuông, Tổng kho bao gồm các kho lạnh đạt chuẩn,